اخبار صنعت ساختمان

اخبار صنعت ساختمان

سهولت طراحی و اطمینان در اجرا با استفاده از ساختارهای محافظت حریق غیر فعال کناف ( نگاهی به حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو )

پوشش مقاوم در برابر حریق تیر و ستون کناف

✅✅✅حفاظت سازه های فولادی در برابر حریق به کمک پوشش این اعضا با صفحات نسوز  یا مقاوم در برابر  حریق کناف امکان پذیر است . بدین ترتیب که پوشش مذکور مانع از عبور حرارت ناشی از آتش سوزی و افزایش دمای پیرامون تیر ها و ستون ها ی فولادی می گردد . با استفاده از این روش می توان تیر ها  را تا 120 دقیقه و ستون ها را تا 180 دقیقه در برابر حریق مقاوم نمود . مزیت این نوع ساختار حفاظتی ، سرعت ، سهولت و ارزانی آن نسبت به سایر  روش ها ( نظیر پوشش های بتنی ) است . با استفاده از این روش ، نازک کاری  اجزای سازه ای نیز تامین گردیده که خود صرفه اقتصادی و تسریع در عملیات اجرایی را در بر می گیرد .

 

اجرای این پوشش قبل از حادثه اخیر در ساختمان پلاسکو می توانست باعث جلوگیری از ذوب شدن زود هنگام تیر ها و ستون ها گردد و فرصت بیشتری حدود 2 تا 3 ساعت را جهت اطفا حریق و خروج از ساختمان فراهم سازد .

About the Author

ارسال پاسخ